Studiu de caz. Condamnarea lui Chiril Lucinschi în prima instanță de judecată

0

Condamnarea lui Chiril Lucinschi în prima instanță a fost reflectată de toate cele 12 instituții media monitorizate. Unele din acestea s-au rezumat la includerea subiectului în rubrica „Știri pe scurt” (NTV Moldova), în timp ce altele au manifestat un interes mult mai mare, difuzând știrea prima în buletinele zilei (Jurnal TV, Prime TV). Principala abatere observată la mai multe instituții media este că au prezentat decizia instanței de fond ca pe una definitivă (Deschide.md, Moldova 1) și/sau doar pe finalul știrii au menționat că decizia poate fi contestată, ceea ce poate fi calificat drept încălcarea normelor deontologice și tentativă de manipulare a consumatorului media („tehnica informației prioritare”). Unele instituții media au încercat să politizeze subiectul (Prime TV, Publika TV, Canal 2 și Canal 3) accentuând insistent fosta apartenență politică a persoanei condamnate „fost deputat PLDM” („tehnica țapului ispășitor”).

Deschide.md a publicat o știre despre condamnarea lui Chiril Lucinschi în prima instanță de judecată, prezentând în detaliu informațiile cazului, precum și declarația lui Chiril Lucinschi pe marginea acesteia. Informația a fost reflectată în mare parte neutru, fără elemente sau tehnici de propagandă specifice. Totuși, declarația sursei a fost transcrisă neglijent, cu erori gramaticale care îngreunează percepția mesajului pentru cititor, iar titlul succint menționează doar că „Chiril Lucinschi a fost condamnat”. Nici în titlu, nici în lead nu se spune că este decizia primei instanțe. Chiar dacă mai jos în text se precizează că „pedeapsa va fi pusă în aplicare după ce va emisă o sentință definitivă, consumatorul media deja își făcuse concluzia – din titlu –, ceea ce poate fi catalogat drept utilizarea tehnicii informației prioritare.

În cazul Noi.md, referitor la subiectul monitorizat s-a analizat informația de referință din perioada 4-12 aprilie, pentru a se crea astfel un tablou mai complex al situației. Astfel, pe parcursul celor 8 zile de monitorizare, Noi.md a publicat 4 știri despre condamnarea în primă instanță a lui Lucinschi. De asemenea, instituția media a transmis online, în direct, ședința de judecată la care s-a pronunțat sentința. Din cele 4 știri publicate în perioada de referință, doar 2 au fost produse proprii ale portalului, iar celelalte două au fost preluate de la alte instituții media (Publika.md, Agora.md). Informația a fost reflectată echidistant. În una din știrile proprii, Noi.md scrie despre detaliile ședinței de judecată. Ca și majoritatea altor instituții monitorizate, Noi.md a omis să menționeze din capul locului că decizia luată de instanța de fond nu este una definitivă (tehnica informației prioritare) și, doar la finalul știrii, instituția media a menționat că „…sentința este cu drept de apel”. A doua știre publicată de Noi.md face trimitere la un articol de opinie publicat la rubrica „Analitica”.

În cazul Sputnik.md a fost monitorizat conținutul de referință din perioada 15 martie – 5 aprilie. Astfel, pe parcursul celor 20 zile de monitorizare, Sputnik.md a publicat 3 știri despre procesul de judecată, precum și ședința de judecată la care s-a pronunțat sentința primei instanțe. În știrea din 15 martie („Chiril Lucinschi riscă să stea după gratii șase ani și jumătate”), Sputnik.md a utilizat o imagine care nu corespunde normelor deontologice. Astfel, este prezentată o fotografie în care Chiril Lucinschi este surprins într-o ipostază nefavorabilă (cu limba scoasă afară), iar alăturarea imaginii și a informației din titlu creează un efect de ironie. De asemenea, jurnaliștii acestei instituții media au făcut uz de amestecul faptelor cu opiniile: „Apărătorii lui Chiril Lucinschi au declarat că au prezentat pe parcursul judecării cauzei probe care răstoarnă total învinuirea adusă de acuzatorul de stat clientului lor. Totodată, în știrea de la ședința la care s-a dat citire sentinței emise de prima instanță, Sputnik.md nu a specificat din start că aceasta nu este una definitivă, rezumându-se pe final a aminti că: „Instanța a mai decis… plasarea acestuia sub control judiciar până la pronunțarea sentinței de către instanțele ierarhic superioare” (tehnica informației prioritare).

Postul public de televiziune Moldova 1 a difuzat în „Mesager”-ul din 4 aprilie o știre despre condamnarea lui Chiril Lucinschi în prima instanță de judecată (50 secunde). Moldova 1 a admis:

  1. Amestecul faptelor cu opiniile. Prezentatorul a menționat la începutul știrii: „Sentință pentru Chiril Lucinschi. Fostul deputat va sta mai mulți ani după gratii”. Până nu există o sentință definitivă, jurnalistul trebuie să respecte prezumția nevinovăției;
  2. Neacordarea dreptului la replică. Chiar dacă reporterul Moldova 1 a menționat că „Bănuitul a declarat că e nevinovat…”, cazul este prea sensibil și important pentru publicul larg pentru a fi rezumat doar la parafrazarea declarației lui Lucinschi de către reporter fără a include un insert video cu citarea sentinței, declarația judecătoarei sau opinia procurorului de caz;
  3. Ca și în cazul altor instituții media, Moldova 1 nu a menționat că sentința nu este una definitivă, ci doar s-a rezumat să menționeze pe final de știre că: „Sentința este cu drept de atac” (tehnica informației prioritare).

RTR Moldova a difuzat o știre la subiectul monitorizat cu un total de emisie de 2 minute. Acest post de televiziune a reflectat neutru și echidistant informația. Au fost solicitate toate sursele implicate în proces și au fost prezentate direct opiniile acestora: persoana condamnată, avocați și procurorul care a instrumentat cazul.

Jurnal TV  a difuzat o știre despre condamnarea lui Lucinschi în prima instanță, cu un timp de emisie de 3 minute și 50 secunde. Jurnal TV este una din puținele instituții media din cele monitorizate care a menționat din start toate detaliile privitor la această condamnare: „Chiril Lucinschi a fost condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare, doar că acesta se va afla în libertate până la pronunțarea unei decizii definitive”. Informația a fost prezentată neutru și echidistant. De asemenea, instituția media a inclus declarațiile tuturor surselor: judecătoare, inculpat, avocați și procurorul de caz. Totuși, de cel mai mult spațiu de emisie pentru declarații au beneficiat Lucinschi și avocații acestuia. În general, în știrea de la Jurnal TV nu s-au semnalat abateri de la normele deontologice sau utilizarea unor tehnici de manipulare.

NTV Moldova a prezentat condamnarea lui Chiril Lucinschi în grupajul de „Știri pe scurt” (35 secunde). Acest post de televiziune a pus accentul pe faptul că Lucinschi a fost deputat în Parlament din partea PLDM. Accent TV a difuzat o știre despre subiectul monitorizat (timp de emisie: 1 minut și 10 secunde). Reporterii Accent TV a făcut uz de:

  1. Limbaj, tonalitate și formulări agresive: au fost reproduse mai multe formule acuzatoare din comunicatul procuraturii, iar intonația prezentatoarei a accentuat capetele de acuzare ca pe niște fapte împlinite;
  2. Fals și citarea unei informații irelevante și confuze: „Potrivit unui comunicat, emis anterior de Procuratură, fostul deputat, fiind gestionarul și beneficiarul efectiv al companiilor „Toast de Lux SRL” și „International Project Agency”, având scopul să dobândirii mijloacelor bănești sustrase prin fraudă din sistemul bancar al Republicii Moldova, împreună cu persoane interpuse, ar fi comis spălare de bani în mai multe circumstanțe…”;
  3. Neacordarea dreptului la replică/opinie sursei vizate în știre: imaginile cu replica lui Lucinschi au rulat pe fundalul citatului din comunicatul procuraturii, fără ca citatul acestuia să se audă sau să fie relatat indirect de prezentatoare.

Prime TV și Publika TV au reflectat în mare parte asemănător subiectul, folosind același text și imagini. Prime TV a reflectat în știrea din 4 aprilie (2 minute 05 secunde) informația într-un mod neutru și echidistant, difuzând declarațiile tuturor surselor implicate. Totuși, instituția media a subliniat în știre apartenența politică a lui Chiril Lucinschi („…Fostul deputat PLDM Chiril Lucinschi, învinuit de spălare de bani în dosarul fraudelor de la Banca de Economii”). Spre deosebire de alte instituții media monitorizate, Prime TV a menționat din start faptul că sentința a fost emisă de prima instanță și că nu este una definitivă. Ca și în cazul Prime TV, în cele 3 știri difuzate și/sau publicate pe 4 aprilie de Publika TV (2 știri video cu un total de emisie de 2 minute și o știre text publicată pe website-ul Publika.md – „Fără ce bunuri a rămas Chiril Lucinschi, condamnat în dosarul fraudelor bancare”), s-a insistat mult pe apartenența politică a persoanei condamnate. În una din știri, Publika TV a spus de trei ori că Lucinschi este „fost deputat PLDM”. În total, în toate cele trei știri, sintagma apartenenței politice a lui Lucinschi a fost inclusă de opt ori.

Același scenariu de prezentare a informației l-a urmat și Canal 3. În știrea-text publicată pe website-ul televiziunii, sintagma „fostul deputat PLDM” a fost repetată de trei ori. Și Canal 2 a publicat la rându-i o știre-text la acest subiect pe website-ul oficial al televiziunii. Informația a fost prezenta într-un mod relativ echidistant, însă la fel ca și în cazul Canal 3, această televiziune a făcut abuz de informația privind trecutul politic al persoanei condamnate: „fost deputat PLDM” (expresie menționată de trei ori).

Astfel, chiar dacă au respectat formal normele profesionale în reflectarea evenimentului propriu-zis, toate cele patru televiziuni au încercat să politizeze contextul acestui subiect și au făcut uz de tehnica „țapului ispășitor”: o tehnică de manipulare politică, care are drept scop identificarea unui grup sau individ „străin” sau „dușman” (din opoziție, în acest caz), care este învinuit de toate (sau doar anumite) rele/greșeli/eșecuri, chiar dacă nu el este autorul/vinovat de acestea.[1]

Notă: În cazul Canal 2 și Canal 3 au fost analizate știrile-text publicate pe website-urile oficiale ale acestor televiziuni, din moment ce buletinele de știri în format video nu au putut fi plasate online din cauza – potrivit managementului acestor instituții – unor probleme tehnice (ingest) care nu au permis înregistrarea imaginii video la momentul respectiv.

Context:

La 4 aprilie fostul deputat Chiril Lucinschi a fost condamnat de prima instanță la 5 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis. Totodată, acesta are interdicția de a ocupa funcții publice pe o perioadă de patru ani. La fel, instanța a admis solicitarea procurorilor privind confiscarea averii lui Lucinschi. Sentința nu a fost una definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel. Chiril Lucinschi a fost reținut pe 25 mai 2017. Acesta este învinuit în dosarul delapidărilor de la cele trei bănci neperformante și este acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Pe parcursul a mai mult de 10 luni el s-a aflat în arest la domiciliu, iar după pronunțarea sentinței, a fost eliberat provizoriu și pus sub control judiciar. Chiril Lucinschi se declară nevinovat.

Victor Gotișan, cercetător media

*În prezentul studiu de caz au fost monitorizate 12 instituții media din R. Moldova: Audiovizual: Publika TV (știri de pe Publika.md), Prime TV, Canal 2, Canal 3, Moldova 1, Jurnal TV, Accent TV, RTR Moldova (buletinele de știri produse în Republica Moldova ), NTV Moldova; Presa online: Noi.md, Sputnik.md, Deschide.md.

Instituțiile media au fost selectate după criteriile:  aria de acoperire – naţională, impactul – tirajul şi auditoriul, limba – română şi rusă.  

________________________ 

Acest articol este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparţin autorilor şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau a Guvernului SUA.

 

[1] Dorian Furtună, „Ţapul ispăşitor” în tradiţii şi manipulări politice”, 23 iunie 2014, accesibil online la http://dorianfurtuna.com/identitate/tapul-ispasitor-traditii-si-manipulari-politice.

 

 

Lasa un raspuns