Despre Noi

Informație Generală

Mediacritica este platforma Centrului pentru Jurnalism Independent

ce are drept scop să combată fenomenele propagandei, manipulării și dezinformării în presă, precum și să dezvolte spiritul critic al consumatorilor de informație din Republica Moldova.

În știrile publicate zilnic, precum și în analizele, studiile de caz, monitorizările periodice, semnate de jurnaliști și cercetători, portalul reflectă derapajele instituțiilor de presă de la normele deontologice, în timp ce regulile jurnalismului corect și echidistant sunt explicate printr-o serie de materiale video. Internauții sunt invitați să-și testeze cunoștințele cu ajutorul mai multor jocuri interactive și quizzuri pe variate subiecte, în timp ce iubitorii de audio pot asculta Pocastul cuMINTE – primul podcast din țară despre dezinformarea din media, tehnici de manipulare și știrile false. Tot pe Mediacritica, telespectatorii și radioascultătorii sunt invitați să semnaleze încălcări pe care le sesizează la TV sau radio, prin intermediul platformei T(V)E Privește!, iar topul credibilității portalurilor informaționale este disponibil pe platforma Media Radar.

Site-ul Mediacritica a fost dezvoltat în cadrul unei campanii media împotriva informațiilor false și tendențioase, în anul 2016, fiind prima platformă din Republica Moldova orientată spre educarea consumatorilor de media.

Sediu CJI

Politica editorială a portalului Mediacritica al CJI

Centrul pentru Jurnalism Independent, entitate nonguvernamentală, necomercială și apolitică, este prima organizație de media din Republica Moldova care, în scopul valorificării misiunii sale de a contribui la consolidarea presei libere, gestionează portalurile Media Azi și Mediacritica.

VALORI

figure
figure

Corectitudine și imparțialitate:

Informația publicată este prezentată de o manieră corectă, echilibrată şi imparţială și contribuie la înțelegerea evenimentelor și a subiectelor de către cititorii portalurilor. Orice informație factuală/statistică este verificată și citată corespunzător, iar materialele foto/video sunt publicate cu indicarea sursei acestora.

figure
figure

Deontologie și etică:

Jurnaliștii portalului Mediacritica, precum și alți angajați ai Centrului pentru Jurnalism Independent respectă cele mai înalte standarde etice și principiile deontologiei profesionale.


figure
figure

Drepturile omului:

În conținuturile publicate pe Mediacritica, autorii nu discriminează pe criterii de naționalitate, limbă vorbită, religie, vârstă, sex etc. Comentariile care defăimează, promovează discursul instigator la ură și hărțuirea sau care aduc prejudicii vieții private urmează a fi eliminate (fie până la, fie după publicarea acestora).

figure
figure

Egalitate de gen:

Portalul Mediacritica respectă principiul egalității de gen și încurajează reflectarea echilibrată și profesionistă a subiectelor despre femei și bărbați. Autorii respectă forma de feminin a profesiilor, în măsura în care acest principiu este aplicabil.

figure
figure

Neafiliere politică:

Jurnaliștii și alți angajați ai Centrului pentru Jurnalism Independent nu sunt afiliați politic și nu susțin, în activitatea lor în cadrul organizației, partide politice sau politicieni nici în campaniile electorale, nici în afara lor.

PRINCIPII

Jurnaliștii portalului Mediacritica își exercită activitatea în strictă corespundere cu prevederile Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, ale altor norme de autoreglementare, dar și în spiritul legii care guvernează domeniul media.
Știrile sunt publicate în timp util și diseminate pe variate canale de comunicare pentru a ajunge la grupurile țintă.
Autorii care publică materiale analitice și nu sunt parte a echipei CJI sunt persoane integre.
Mediacritica admite situații în care acordarea anonimatului surselor este importantă și necesară pentru a le proteja siguranța și viața ori mijloacele de trai atunci când informațiile de interes public dezvăluite riscă să le pună în pericol. Decizia de garantare a anonimității trebuie să fie justificată și aprobată de echipa editorială.
Jurnaliștii portalului Mediacritica, precum și autorii externi respectă principiile ce vizează absența oricăror conflicte de interese – reale, potențiale sau percepute – care ar putea compromite integritatea articolelor publicate sau independența editorială. Conducerea CJI este responsabilă de revizuirea și gestionarea conflictelor de interese în redacție. Orice conflict de interese trebuie dezvăluit prompt conducerii CJI (interese financiare, relații personale, afilieri politice sau orice alți factori care pot influența activitatea organizației). În cazurile în care există un conflict de interese, persoanele implicate urmează să se abțină de la documentarea materialelor jurnalistice și/sau publicarea acestora. În plus, dacă un conflict de interese nu poate fi evitat, vom dezvălui în mod clar informații relevante publicului, oferind context și asigurând transparența.
Reporterii Mediacritica respectă normele deontologice și etice în transmiterea informației în format live, fiind asigurate acuratețea, transparența, reprezentarea corectă și echilibrată a evenimentelor, respectul vieții private și a demnității umane. În cazul unor erori sau inexactități descoperite în timpul informării în regim live, datele urmează a fi corectate de urgență.
Articolele publicate pe Mediacritica, de rând cu produsele audio, video și cele în format interactiv urmează a fi preluate cu acordul prealabil al reprezentanților Centrului pentru Jurnalism Independent.
Responsabilitatea editorială pentru conținuturile publicate pe portalul Mediacritica, precum și pe subpaginile platformei, aparține pe deplin Centrului pentru Jurnalism Independent. Reporterii și autorii externi sunt responsabili pentru crearea nemijlocită a conținutului, în timp ce redactorul-șef este responsabil pentru editarea, verificarea faptelor, aprobarea și publicarea finală a produsului media.
Mediacritica nu publică materiale comerciale. Totuși, în cazul unor excepții, aceste materiale trebuie marcate corespunzător (Publicitate). În plus, orice material elaborat de oricare altă entitate în afară de CJI trebuie marcat corespunzător, pentru a-l distinge de materialele proprii.
CJI se declară împotriva oricăror forme de discriminare a angajaților și susține egalitatea de șanse în procedurile de angajare a personalului, precum și asigură respectarea securității online și offline de către aceștia, în strictă conformitate cu politice interne ale organizației. În caz de amenințări de orice fel (fizice, verbale, online sau offline), jurnaliștii nu vor contribui la perpetuarea conflictului și urmează să raporteze situația managementului CJI și/sau organelor competente. În cazul unui atac (verbal sau fizic), CJI aplică proceduri conforme cu politicile interne ale organizației.
Eficiența implementării prezentei politici editoriale este evaluată anual de către redactorul-șef. Pentru precizări pe marginea politicii editoriale sau pentru semnalarea cazurilor de încălcare a prevederilor expuse contactați redactora-șefă a CJI,
Victoria Dodon: vdodon@ijc.md sau redactia@ijc.md. Plângerile urmează a fi soluționate în termen de până la 7 zile calendaristice.

Contacele noastre

Sunați-ne

Tel: (+373) 22 213-652
Fax: (+373) 22 226-681

Chișinău, MD

str. Șciusev 53