Un film marcat „12” a fost semnalat pe platforma T(V)E Privește pentru clasificarea eronată a programului

Filmul conține numeroase scene erotice, consum de droguri și alcool, iar eroina principală demonstrează un caracter degradant, având relații sexuale haotice cu diferiți parteneri, ne atenționeză într-o plângere înregistrată pe Platforma T(V)E Privește! o telespectoare pe nume Stela Cojocaru.

Autoarea sesizării se referă la filmul Aleksi, difuzat pe 1 iulie 2022, ora 20:00, la postul Jurnal TV. Reclamanta informează că filmul a fost marcat cu semnul de avertizare „12”, însă, urmare a unei căutări pe site-urile de profil, filmul respectiv este clasificat cu semnul de avertizare „18+”, în timp ce alte surse îl califică drept unul destinat publicului (16+).

La o analiză de conținut, am constatat că filmul este o coproducție croato-sârbă, montat de Studio Dim, Motion, FilmKombajn și Radio-Televiziunea din Croația cu sprijinul Centrului Audiovizual din Croația, potrivit Cineuropa.org. Portalul Amazon.com atribuie filmului Aleksi calificativul „18+”, iar Allmovie.com îl prezintă cu semnul NR(Not Rated) /(în l.română: „Fără evaluare”). Conform sistemului internațional (american) de evaluare a filmului Motion Picture Association (Wikipedia), acestă etichetă o au, de regulă, filmele care încă nu au fost transmise pentru a fi evaluate de Asociația americană de Cinematografie (MPAA), care a și aprobat sistemul de evaluare a filmelor la 1 noiembrie 1968, sistem după care filmele primesc un raiting MPAA până în prezent. În funcție de raitingul primit, audiența poate fi limitată prin restricționarea vizionării peliculei cinematografice în rândul copiilor și adolescenților. Faptul că filmul Aleksi nu a fost supus unei evaluări a comisiei de specialitate la nivel internațional, nu exclude faptul că acesta ar putea să nu fie potrivit pentru minori.

În urma circumstanțelor de fapt semnalate, menționăm că potrivit Regulamentului privind conținuturile audiovizuale, aprobat prin Decizia Consiliului Audiovizualului nr. 62/219 din 30 decembrie 2019, programele interzise minorilor în vârstă de până la 12 ani (denumite în continuare programe „12”) se difuzează numai după ora 20:00 (pct.134), programele „18” se difuzează numai în intervalul orar 01:00-06:00 (pct.136 al Regulamentului), iar „programele «18+» nu pot fi difuzate de către furnizori de servicii media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova” (pct. 153).  

Potrivit aceluiași Regulament, „serviciile media audiovizuale «18+» ale furnizorilor de servicii media aflați sub jurisdicția statelor membre ale Uniunii Europene pot fi incluse în oferta distribuitorilor de servicii media, dacă se respectă următoarele condiții: a) criptat și în cadrul unor pachete opționale, special dedicate adulților, disponibile numai în intervalul orar 01:00-05:00, în cazul retransmisiei analogice; b) criptat și restricționat prin intermediul unui sistem de control parental, în cazul retransmisiei digitale” (pct. 154).   

Regulamentul dat mai prevede că „în clasificarea producțiilor audiovizuale de ficțiune furnizorii de servicii media se vor ghida și după clasificarea stabilită de producător sau, după caz, după cea în care producția de ficțiune a fost difuzată în alte țări, evitând încadrarea cel mai puțin restrictivă, în situația în care aceasta este singulară” (pct. 132). De asemenea, potrivit aceluiași Regulament, „furnizorul de servicii media este responsabil pentru clasificarea tuturor programelor incluse în serviciul media audiovizual” (pct. 140).

De asemenea, în conformitate cu art. 15, alineatul 10, al Codului serviciilor media audiovizuale, Consiliul Audiovizualului instituie pentru furnizorii de servicii media cerinţe suplimentare privind protecţia minorilor în cadrul serviciilor media audiovizuale liniare: a) difuzate în zilele de sîmbătă şi duminică, în perioadele de vacanţă ale minorilor şi în zilele de sărbătoare nelucrătoare; b) difuzate între orele 07:00–08:00 şi 17:00–21:00, iar în zilele şi perioadele prevăzute la lit.a) – orele 08:00–12:00 şi 17:00–22:00;

La fel, în conformitate cu art. 149 al Regulamentului privind conținuturile audiovizuale, „operele cinematografice care conțin scene privind consumul de droguri pot fi difuzate numai după ora 22:00”.

De menționat că, potrivit art. 84 alin. (1) al Codului serviciilor media audiovizuale, „furnizorii de servicii media, furnizorii de servicii de platformă de partajare a materialelor video şi distribuitorii de servicii media poartă răspundere pentru încălcarea legislaţiei în domeniul audiovizualului în conformitate cu prezentul articol şi cu legislaţia în vigoare”.

Centrul pentru Jurnalism Independent a expediat o notificare în adresa „REFORMA ART” S.R.L., persoana juridică fondatoare a postului de televiziune Jurnal TV, cu solicitarea de a examina cazul semnalat și a remedia practicile ce contravin prevederilor legislației media audiovizuale. În cazul în care abaterile vor persista, CJI va examina notificările și va sesiza Consiliul Audiovizualului. 

Sursa foto: https://lowvelder.co.za