Lipsă de echidistanță într-o știre despre decizia Adunării Populare din Găgăuzia privind interzicerea „propagandei relațiilor netradiționale”

Sursă foto: EAST NEWS

Portalul de știri Kp.md a publicat pe 26 mai o știre cu titlul: „Nu avem nevoie de astfel de parade: în Moldova, Găgăuzia a fost declarată zonă liberă de persoane LGBT(orig., Нам такие парады не нужны: В Молдове Гагаузию объявили зоной свободной от ЛГБТ). Articolul  informează despre decizia din 25 mai a Adunării Populare a Găgăuziei prin care, printre altele, pe teritoriul autonomiei, se interzice „propaganda relațiilor netradiționale, desfășurarea acțiunilor în masă, participarea la evenimente, organizarea și desfășurarea trainingurilor cât și a altor acțiuni la acest subiect”. 

Redacția portalului Kp.md a rescurs în titlu la o judecată de valoare — „Nu avem nevoie de astfel de parade” —, frază care nu aparține vreunei surse din știre, denotă o poziționare lipsită de echidistanță a instituției media în raport cu subiectul abordat și promovează discriminarea în raport cu minoritățile sexuale, fapt neadmis de etica jurnalistică. 

Codul deontologic menționează că „jurnalistul tratează echitabil toate persoanele cu care intră în contact în exercițiul meseriei sale şi nu face discriminări pe criterii de gen, vârstă, etnie, dizabilitate, religie, stare socială, orientare sexuală etc.”.

Ghidul de stil cu norme etice pentru jurnaliști recomandă, cu referire la nediscriminare: „Vom trata tolerant şi nu vom discrimina în materialele de presă reprezentanţii  tuturor  categoriilor  sociale,  de  vârstă,  gen,  rasă,  etnie,  apartenenţă politică, apartenenţă religioasă şi orientare sexuală, chiar dacă avem atitudini mai puţin pozitive vizavi de subiecţii respectivi”.

Și Legea cu privire la egalitate stipulează formele grave ale discriminării, printre care și „susţinerea discriminării prin intermediul mijloacelor de informare în masă”.

Anterior, Mediacritica a scris despre recomandările experților adresate jurnaliștilor atunci când informează la subiecte ce vizează minoritățile sexuale.  Aceștia le sugerau reprezentanților breslei să informeze fără stereotipuri și prejudecăți îndreptate împotriva persoanelor LGBTQI, să acorde o atenție maximă la limbajul folosit și să evite asocierea lor cu diverse probleme sociale sau cu evenimente negative.