Definiția dezinformării urmează a fi modificată în legislația audiovizuală

Liliana Nicolaescu-Onofrei, coautoare a proiectului. Foto: Parlamentul Republicii Moldova
Liliana Nicolaescu-Onofrei, coautoare a proiectului. Foto: Parlamentul Republicii Moldova

Autoritățile vor să modifice definiția dezinformării în Codul serviciilor media audiovizuale. Inițiativa se prevede într-un proiect de lege ce presupune mai multe amendamente în actul legislativ, înregistrat în Parlament la începutul lunii iulie. 

Dezinformarea este în prezent definită în Codul serviciilor media drept răspândire intenționată a informațiilor false, create pentru a dăuna unei persoane, unui grup social, unei organizații sau securității statului. Potrivit proiectului de lege, termenul ar urma să fie definit drept răspândire intenționată a informațiilor al căror caracter fals sau înșelător poate fi verificat, create pentru a dăuna securității naționale

În nota informativă a proiectului, autorii explică faptul că conceptul de dezinformare este aplicabil în raport cu activitatea de răspândire a informațiilor false de natură să prejudicieze interesele întregii societăți, legate de dreptul la informare corectă, iar utilizarea instrumentului dezinformării afectează nu interesele unei persoane, ci interesele naționale. În schimb, cu referire la răspândirea de informații false care afectează o persoană, deputații susțin că ar urma să fie aplicabile prevederile art. 70 al Codului contravențional, ce se referă la calomnie, adică răspândirea cu bună ştiinţă a unor informaţii mincinoase ce defăimează o altă persoană. 

Inițiatorii proiectului de lege susțin că amendamentele propuse ar permite o mai bună aplicare a normelor privind combaterea dezinformării, precum și protecția minorilor, funcționarea Consiliului Audiovizualului și altele.