Pe scurt, despre drepturile tale digitale

În lumina evoluției tehnologice rapide, conceptul de drepturi digitale și-a găsit recunoașterea în mai multe state ale lumii. În Republica Moldova, drepturile digitale reprezintă un concept deocamdată nou și slab asimilat în rândul populației. 

Care este esența lor și cum sunt acestea transpuse în practică, explică Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI).

Drepturile digitale reprezintă o extensie a drepturilor omului în sfera online. Legea nu reglementează în mod explicit drepturile digitale în sine. Acestea sunt însă asociate, în principal, cu acele drepturi ale omului care le permit cetățenilor să acceseze, să utilizeze, să creeze și să publice conținuturi digitale sau să acceseze și să utilizeze calculatoare ori alte dispozitive electronice și rețele de telecomunicații. Câteva exemple ale drepturilor digitale sunt:

Accesul la Internet. Accesul la Internet reprezintă un factor care vă permite să vă exercitați mai multe drepturi. Legislația Republicii Moldova garantează oricărei persoane accesul la serviciile de comunicații electronice, în condiții nediscriminatorii și confidențiale. Acest lucru înseamnă că nimeni nu trebuie să fie deconectat de la Internet, decât în cazurile prevăzute expres de lege. 

Libertatea de exprimare. Autoritățile au obligația să garanteze dreptul persoanelor de a primi sau de a transmite informații sau idei în mediul online, fără a institui restricții mai stricte decât cele aplicabile libertății de exprimare în mediul offline. Orice restrângere a libertății de exprimare trebuie să corespundă unor cerințe stabilite în tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. Se pot aplica restricții în raport cu discursul ce constituie discriminare, incitare la ură sau exprimările ce pot prejudicia siguranța publică sau alte valori protejate de lege. 

Protecția datelor personale. Oamenii au dreptul  să nu-și dezvăluie identitatea online, cu excepția cazurilor când autoritățile naționale confirmă în instanță un interes legitim pentru a le obliga să facă acest lucru. Regula generală este că datele personale ar trebui să fie prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră sau doar în cazurile prevăzute de lege. Persoanele sunt în drept să-și exercite controlul asupra datelor sale sau să solicite ștergerea acestora. 

Pe parcursul ultimilor ani, paleta drepturilor digitale a fost marcată, în principal, de două fenomene de importanță majoră: pandemia de COVID-19 și războiul hibrid, care s-a intensificat în Republica Moldova în contextul crizei de securitate din regiune. Aceste crize au scos în evidență dependența majoră a societății de instrumentele digitale, necesitatea de a crea un spațiu cibernetic bine protejat, importanța asigurării drepturilor fundamentale ale omului în spațiul digital, dar și potențialele efecte adverse asupra drepturilor digitale, care pot interveni în contextul restricțiilor impuse de autoritățile preocupate de securitatea statului.

Pentru a afla contextul general ce influențează răspunsurile la amenințările hibride asupra mediului de securitate al Republicii Moldova, informații despre situația libertății de exprimare în mediul online, dar și despre riscurile unor efecte adverse asupra drepturilor digitale, citiți studiul „Drepturile digitale în Republica Moldova: oportunități și responsabilități în vreme de război hibrid”. 

Campania de promovare a drepturilor digitale în Republica Moldova este desfășurată de CJI în cadrul proiectului „Greater Internet Freedom”, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Conținutul acestui material ține de responsabilitatea CJI și nu reflectă în mod necesar viziunea USAID sau a Guvernului Statelor Unite.