#PEÎNȚELES. Ce înseamnă gender disinformation?

Întrebare: Recent am întâlnit termenul de gender disinformation. Chiar există și o astfel de distincție?

Răspuns:

Disinfo.eu scrie că „dezinformarea bazată pe gen se referă la practica răspândirii de conținuturi înșelătoare sau inexacte care vizează și hărțuiesc în mod disproporționat femeile, persoanele non-conforme cu genul și grupurile marginalizate, precum persoanele LGBT+. Această formă de dezinformare poate include diverse tehnici, cum ar fi comentariile misogine care întăresc stereotipurile de gen, sexualizarea și difuzarea de conținut grafic, hărțuirea online, inclusiv amenințările cu violența și chiar atacurile cibernetice”. 

Un raport al Forumului de Guvernare a Internetului constată că „deși dezinformarea de gen este prezentă și în creștere, este încă un concept în construcție. Fiind o problemă în rapidă expansiune și dezvoltare, încă nu există practici optime clar identificate. Mai degrabă, ceea ce s-a observat este că majoritatea națiunilor și comunităților încearcă să răspundă sau să acționeze pentru a aborda problema pe baza experienței și resurselor lor”.

Potrivit sursei, principalul efort în abordarea dezinformării de gen trebuie „să cadă pe umerii platformelor sociale, care amplifică prejudiciile, și nu pe femeile vizate de astfel de campanii și pe utilizatorii rețelelor de socializare care le vizualizează”. 

Dezinformarea de gen, ca și alte tipuri de dezinformare, poate avea consecințe grave asupra societății și individului. Bunăoară, poate contribui la perpetuarea inegalității de gen și poate să întărească stereotipurile de gen. Expunerea la dezinformare de gen poate duce la stigmatizare, anxietate și depresie, în special în cazul persoanelor vizate direct. La fel, dezinformarea de gen poate influența opinia publică și procesele politice, subminând astfel democrația și încrederea în instituțiile publice. În context, persoanele afectate de dezinformare de gen pot fi descurajate să-și exprime opiniile sau să participe la activități politice și sociale, ceea ce poate diminua pluralismul și diversitatea în cadrul societății.

Totodată, dezinformarea de gen poate duce la discriminare, crescând astfel riscul de violență și abuz împotriva grupurilor marginalizate.

De ce este important să cunoaștem despre această formă de dezinformare? Ca să fim mai atenți în spațiul virtual, să promovăm egalitatea de gen și să nu alimentăm și mai mult stereotipurile de gen prin comentarii sau distribuiri.