#PEÎNȚELES. Ce înseamnă rasism?

Întrebare: Știu că este folosit de mult timp acest termen, dar în ultima vreme îi întâlnesc din ce în ce mai des. La ce se referă totuși „rasism”? 

Răspuns:

Termenul rasism este pe larg răspândit în societățile moderne atunci când ne referim la formele de discriminare. Potrivit Dexonline.ro, rasismul este o „teorie social-politică care susține inegalitatea biologică și intelectuală a raselor umane”. Iar în Dicționarul de sociologie (Vlăscean Zamfir) găsim că „rasismul presupune că oamenii sunt inegali în funcție de etnia căreia îi aparțin sau de culoarea pielii, adică, mai global, convingerea că popoarele sunt inegale ca atare”.

Termenul este adesea folosit pentru a descrie atitudini și acțiuni negative, precum discriminarea, segregarea, intoleranța și violența împotriva persoanelor din anumite grupuri etnice sau rasiale. Aceste acțiuni pot fi manifestate în context social, politic, economic și în alte aspecte ale vieții cotidiene.

Principiul nediscriminării, prevăzut de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, îşi are originea în Articolul 1 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care dispune: „Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de celelalte în spiritul fraternităţii”. 

În fiecare an, la 21 martie, comunitatea internațională marchează Ziua Internațională pentru Eliminarea Discriminării Rasiale. Această zi a fost proclamată de Organizația Națiunilor Unite (ONU) în 1966 pentru a comemora evenimentele tragice care au avut loc pe 21 martie 1960 în Sharpeville, Africa de Sud. În acea zi, poliția a deschis focul asupra unei mulțimi pașnice care protesta împotriva pașapoartelor interne obligatorii pentru persoanele de culoare din țară, ucigând 69 de persoane și rănind alte câteva sute. Ziua Internațională pentru Eliminarea Discriminării Rasiale servește ca o oportunitate de a conștientiza și a combate fenomenul rasismului și discriminării rasiale, încurajând promovarea diversității, incluziunii și respectului pentru toate rasele și etniile.

Rasismul este condamnat în întreaga lume. În Republica Moldova, încălcarea drepturilor cetăţenilor prin propagarea fascismului, a rasismului şi a xenofobiei se pedepsește penal, cu amenzi și/sau închisoare. 

În context, și mass-media are un rol important să nu discrimineze, dar să promoveze valori precum echitatea, diversitatea și incluziunea. Portalul Mediacritica atenționează regulat despre mesaje discriminatorii pe criterii etnice, întâlnite în materialele de presă. 

Este important să înțelegem că lupta contra rasismului ar trebui să includă atât măsuri legale și instituționale, cât și eforturi de educare și sensibilizare la nivelul societății. Pentru a construi o societate incluzivă, fiecare persoană ar trebui să fie conștientă de propriile prejudecăți și să promoveze valorile egalității și respectului pentru toți oamenii.