Telespectatorii și radioascultătorii pot sesiza online Consiliul Audiovizualului

Foto: CA

Din 11 octombrie, telespectatorii și radioascultătorii din Republica Moldova au posibilitatea să sesizeze Consiliul Audiovizualului online cu privire la conținuturile problematice pe care le observă la TV sau radio. Petițiile pot fi depuse pe o secțiune dedicată a paginii web a instituției, care are o nouă adresă – Consiliuaudiovizual.md.

Potrivit CA, publicul poate sesiza autoritatea de reglementare atunci când consideră că sunt încălcate prevederile legislației în domeniul serviciilor media audiovizuale, inclusiv legate de asigurarea informării corecte, protecția minorilor, protecţia persoanelor cu dizabilităţi, egalitatea de gen, discriminarea pe criterii de sex, de rasă, de naţionalitate, de religie, de dizabilitate sau de orientare sexuală, volumul programelor audiovizuale locale și în limba română, difuzarea sau retransmisiunea programelor audiovizuale care dezinformează, justifică războaiele de agresiune, neagă crimele de război şi crimele împotriva umanității, incită la ură și altele. 

Cei care vor să depună petiții online, trebuie să respecte prevederile articolului 75 din Codul administrativ al Republicii Moldova. Asta înseamnă că o petiție trebuie să conțină numele și prenumele sau denumirea petiționarului, domiciliul sau sediul acestuia și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale. Sesizarea mai trebuie să includă obiectul petiției și motivarea acesteia, precum și semnătura electronică a petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit.

Termenul de examinare a unei petiții este de 15 zile lucrătoare și poate fi extins cu până la alte 15 zile printr-o decizie a CA. Ulterior, aceasta este examinată în ședință publică. 

SESIZĂRI ÎN 2022 LA CA

În primul trimestru al anului 2022, la Consiliul Audiovizualului au fost înregistrate 47 de sesizări/petiții, dintre care 38 au fost examinate în cadrul ședințelor. Celelalte sesizări nu au constituit obiect al Codului serviciilor media audiovizuale sau au vizat subiecte examinate în prealabil de Consiliul Audiovizualului, se arată într-un raport de activitate al CA.

Urmare a sesizărilor/petițiilor au fost supuși monitorizării 11 furnizori de servicii media privitor la respectarea prevederilor legale cu privire la protecția minorilor, asigurarea informării corecte, utilizarea un alt element de identificare decât cel indicat în dosarul funcțional al furnizorului și aprobat de Consiliul Audiovizualului, dreptul la replică sau la rectificare). 

Totodată, în trimestrul II, Consiliul Audiovizualului a examinat în cadrul ședințelor 13 sesizări/petiții de pe urma cărora au fost supuși monitorizării 8 furnizori de servicii media privitor la respectarea prevederilor art. 13 din Codul serviciilor media audiovizuale (asigurarea informării corecte), protecția minorilor, difuzarea unor opere cinematografice fără a obține o licență valabilă prin care se acordă dreptul de a le difuza. 

În urma examinării sesizărilor/petițiilor, Consiliul Audiovizualului a aplicat, după caz, amenzi, avertizări publice, iar unele dintre ele au fost respinse.