„Educația media devine o necesitate vitală”. Rolul bibliotecilor în promovarea Alfabetizării Informaționale și Media 

Foto: Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova

Planul interministerial de integrare a acțiunilor de Alfabetizare Informațională și Media (AIM), document elaborat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și promovat recent, conferă un rol activ bibliotecilor și bibliotecarilor din Republica Moldova în domeniul educației mediatice. Potrivit Ministerului Culturii, până în prezent, 60 de biblioteci publice din toate raioanele țării au instituționalizat serviciul de educație mediatică. Între timp, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) continuă să instruiască bibliotecari care organizează activități de educație mediatică în comunitățile lor. 

În planul aprobat la sfârșitul lunii mai, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) figurează drept unul dintre actorii ce urmează să implementeze mai multe acțiuni de alfabetizare informațională și media. Din 2014, asociația a format în acest scop 12 traineri naționali și 120 de bibliotecari regionali. 

Victoria Vasilica, coordonatoare de management și dezvoltare instituțională, ABRM

„Noile funcții dictate de o lume tehnologică solicită bibliotecari competenți, multifuncționali. Societatea deleagă responsabilități majore bibliotecilor – să fie centre comunitare veritabile, să educe tehnologic, informațional și cultural cetățenii. Pe fondul progresului tehnologiilor informaționale și apariției portalurilor online, televiziunilor și ziarelor, a avut loc o reală invazie a știrilor false și a campaniilor de dezinformare. Fiind expusă la un volum fără precedent de informații false și fragmentate, mistificări și scenarii de conspirație, alfabetizarea media a cetățenilor a devenit o prioritate strategică pentru ABRM”, a precizat pentru Mediacritica Victoria Vasilica, coordonatoare de management și dezvoltare instituțională în cadrul organizației. 

Potrivit ei, pe lângă formarea bibliotecarilor cu competențe avansate în AIM, asociația a coordonat un curriculum cu Ministerul Educației și Cercetării și a lansat un manual digital de educație mediatică și informațională pentru bibliotecari și publicul larg. 

INSTRUIREA TINERILOR ÎN DOMENIUL AIM

În ultimii doi ani, au fost instruiți peste 300 de tineri în jurnalism comunitar, din raioanele Ungheni, Fălești, Călărași Căușeni, Ștefan Vodă. Activitățile au fost organizate în biblioteci, iar instruirile au fost parte a proiectului „Scriem cu responsabilitate acționăm pentru comunitate”, finanțat de Ministerul Educației și Cercetării. Aliona Manciu, șefa secției asistență metodologică de specialitate la Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir” din Ungheni, care a fost implicată în instruirea acestora, a precizat pentru Mediacritica faptul că „tinerii au avut oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile de identificare, documentare și raportare a problemelor din comunitățile lor”. De asemenea, ei au fost familiarizați cu principiile jurnalismului responsabil și cu diverse metode de producție și promovare a materialelor media. 

Aliona Manciu, șefa secției asistență metodologică de specialitate la Biblioteca Publică Raională „Dimitrie Cantemir” din Ungheni

„Rezultatele proiectului au fost remarcabile. Tinerii implicați au reușit să realizeze materiale jurnalistice de calitate, care au atras atenția asupra unor probleme importante din comunitățile lor. Materialele au fost preluate de publicația locală – ziarul regional Expresul, astfel oferind tinerilor o platformă pentru a-și face vocile auzite. Ba mai mult, o parte din problemele identificate și vociferate de tineri au fost și soluționate de autoritățile responsabile. Jurnalismul comunitar nu doar oferă tinerilor o voce, ci are și un impact pozitiv semnificativ asupra societății. Prin implicarea activă a cetățenilor, se pot identifica și rezolva mai eficient problemele locale, se poate stimula participarea civică și se poate consolida democrația”, a declarat Aliona Manciu.

IMPLICAREA BIBLIOTECARILOR ÎN EDUCAȚIA MEDIA 

Bibliotecarii cu care am discutat văd educația mediatică drept necesară pentru orice cetățean și consideră că au un rol important în procesul de popularizare a acesteia.

Nadejda Pădure, Biblioteca Publică Raională „Mihail Sadoveanu” din Strășeni

 Nadejda Pădure, de la Biblioteca Publică Raională „Mihail Sadoveanu” din Strășeni, a organizat cursuri pentru diverse categorii de vârstă, inclusiv pentru persoanele trecute de 70 de ani. „În 2013 am descoperit, pentru prima dată, cursul de educație mediatică și a devenit cel mai de suflet proiect al meu în calitate de profesionist bibliotecar. Un om care gândește critic nu va mai putea fi niciodată manipulat, iar asta înseamnă că poate să își decidă singur viitorul. Categoria de oameni cu care lucrez în primul rând sunt bibliotecarii în calitate de persoane responsabile de educație și cultură în comunitățile unde activează. Cel mai interesant curs l-am ținut pentru persoanele trecute de 70 de ani, ei fiind cei mai expuși dezinformării”, a punctat ea. 

Maria Furdui, directoarea Bibliotecii Publice Raionale „Vasile Alecsandri” din Telenești

Iar directoarea Bibliotecii Publice Raionale „Vasile Alecsandri” din Telenești, Maria Furdui, povestește că „din anul 2015 am acceptat să fim parte a actorilor sociali care promovează educația mediatică și informațională în urma activităților de formare organizate de Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova”. „Până în 2021, am instruit peste 100 de bibliotecari și peste 200 de cetățeni de diverse vârste; am realizat un serviciu de bibliotecă AIM, care a activat timp de doi ani. În anul 2022, am instruit peste 50 de adolescenți cu cerințe  educaționale speciale la subiectul  «Surse de informare în planificarea carierei». În anul 2023-2024 implementăm proiectul «Îmbătrânire activă și sănătoasă», având ca beneficiari direcți peste 100 de persoane cu vârsta de peste 60 de ani, pentru care organizăm săptămânal sesiuni de digitalizare și îi instruim cum să evite capcanele manipulării, dezinformării și propagandei în mediul online”, a povestit directoarea.

CONTEXT

În mai 2023, cu sprijinul International Media Support (IMS), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a prezentat proiectul Programului Național de Alfabetizare informațională și media (AIM), ce propunea o foaie de parcurs de acțiuni prioritare pe care ar fi trebuit să și le asume Republica Moldova în domeniului AIM și cel digital. Proiectul de document a fost elaborat în conformitate cu angajamentele internaționale ale Republicii Moldova și documentele de politici strategice naționale în domeniul educației și a securității informaționale.

În urma discuțiilor cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării, s-a propus restructurarea acestui program într-un plan interministerial sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării și a Ministerului Culturii, precum și cu sprijinul partenerilor de implementare din cadrul instituțiilor de stat relevante, dar și al organizațiilor din societatea civilă. Documentul a fost aprobat de cele două ministere la 17 mai 2024. Resursele financiare pentru implementarea acestui plan vor fi alocate din bugetul de stat și sursele externe de finanțare.

Materialul este publicat în cadrul campaniei de promovare a Planului interministerial de integrare a acțiunilor de alfabetizare informațională și media, desfășurată în cadrul proiectului „Reacționăm, expunem și acționăm împotriva dezinformării” (READ), implementat în comun de International Media Support (IMS) și Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), cu susținerea financiară a Uniunii Europene.

Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.