#PEÎNȚELES. Ce înseamnă cenzura?

Întrebare: Citesc adesea articole în care găsesc cuvântul „cenzură”. Ce înseamnă asta și de ce e important pentru mine să știu?

Răspuns:

În linii generale, cenzura reprezintă o formă de control asupra informațiilor, care poate fi folosită de către guverne sau alte entități pentru a limita libertatea presei și a restricționa accesul publicului la informații corecte și obiective. De-a lungul istoriei, cenzura a fost folosită pentru a suprima idei și opinii considerate subversive sau periculoase pentru regimul în vigoare.

Dexonline.ro definește cenzura ca fiind „control prealabil exercitat, în unele state, asupra conținutului publicațiilor, spectacolelor, emisiunilor de radioteleviziune și, în anumite condiții, asupra corespondenței și convorbirilor telefonice; organ care exercită acest control”.

Conform Legii cu privire la libertatea de exprimare din Republica Moldova, cenzura este definita ca fiind „o denaturare nejustificată a materialului jurnalistic sau interzicere nejustificată de a răspândi anumite informaţii de către conducerea mass-mediei; orice manifestare a autorităţilor publice sau a persoanelor care exercită funcţii publice de ingerinţă în activitatea editorială a mass-mediei sau a angajaţilor acesteia ori de împiedicare a tirajării sau a răspândirii informaţiei”. Cenzura în mass-media este interzisă, iar independenţa editorială a mass-mediei este recunoscută şi garantată de lege.

În prezent, în Republica Moldova, cenzura se pedepsește penal. Articolul 180/2 din Codul Penal prevede pentru „denaturarea nejustificată a materialului jurnalistic sau interdicţia nejustificată de a răspândi anumite informaţii, impusă de către conducerea mass-media publice” o amendă de la 32 500 lei la 42 500 lei cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani. De asemenea, „indicaţia funcționarului public sau a persoanei care exercită o funcție de demnitate publică cu privire la activitatea editorială dată mass-media sau angajaţilor mass-media, precum și orice altă formă de împiedicare a tirajării sau răspândirii informaţiei, se pedepsesc cu amendă de la 650 la 1350 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani”.

„Cenzura de orice fel este interzisă” și în România, prin articolul 30, p. 2 din Constituția țării. În Republica Moldova, Constituția prevede la articolul 34, punctul 5 că „mijloacele de informare publică nu sunt supuse cenzurii”.

În Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, articolul 11 – Libertatea de exprimare și de informare – se prevede că „orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a transmite informații sau idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere” și „că libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă sunt respectate”.

Trebuie spus că cenzura are consecințe grave pentru libertatea de exprimare și pentru democrație în general. Atunci când accesul la informații este limitat, oamenii nu pot să ia decizii informate și sunt vulnerabili la manipulare și propagandă. În plus, cenzura poate duce la un climat de frică și autocenzură, ceea ce înseamnă că ideile și opiniile critice nu pot fi exprimate.

CENZURA, O PROBLEMĂ MAJORĂ ÎN MULTE ȚĂRI ALE LUMII

În prezent, cenzura continuă să fie o problemă majoră în multe țări din întreaga lume. Guverne autoritare precum China sau Coreea de Nord sunt cunoscute pentru cenzura lor strictă asupra informațiilor care ajung la public. În aceste țări, presa este controlată de guvern și nu există libertate de exprimare. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, și Federația Rusă poate fi inclusă în lista țărilor unde este instaurată cenzura, arată experții. În această perioadă, în acest stat au fost aprobate mai multe legi care întăresc cenzura. De exemplu, cele mai recente modificări, operate la începutul acestei luni, prevăd până la 15 ani de închisoare pentru discreditarea forţelor armate şi a organizaţiilor militare voluntare precum Grupul Wagner, potrivit Digi24.ro.

Citește și: #PEÎNȚELES. Ce este grupul Wagner? – Mediacritica

Așadar, este important să știm despre cenzură și consecințele sale, deoarece aceasta poate afecta negativ libertatea de exprimare și accesul la informații obiective și corecte. Într-o societate democratică, este important să avem acces la o varietate de surse de informații și să ne putem exprima liber opiniile și gândurile, fără a fi suprimați sau cenzurați.