#PEÎNȚELES. Ce înseamnă sexism?

Întrebare: Ce înseamnă termenul sexism și cum se manifestă în mass-media? Cine și în ce contexte îl utilizează?

Răspuns: 

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române, sexism înseamnă „discriminare sexuală care funcționează, de regulă, în defavoarea femeilor și în favoarea bărbaților, la nivel individual, dar și instituțional”.

În Recomandarea CM/Rec(2019)11 privind Prevenirea și Combaterea Sexismului, Consiliul Europei definește sexismul drept „orice act, gest, reprezentare vizuală, cuvinte rostite sau scrise, practică sau comportament care are loc în sfera publică sau privată, indiferent dacă este online sau offline, bazat pe ideea că o persoană sau un grup de persoane este inferior din cauza sexului lor”.

Sexismul poate implica stereotipuri de gen, prejudecăți, discriminare în ocuparea forței de muncă, discriminare în salarii, discriminare în accesul la oportunități și privilegii, violență de gen și alte forme de tratament inegal bazat pe sexul sau genul unei persoane. 

Sexismul poate fi explicit sau subtil și poate fi manifestat în comportamente individuale, în structurile și politicile instituționale și în cultura de ansamblu a unei societăți. Combaterea sexismului și promovarea egalității de gen reprezintă obiective importante în lupta pentru drepturile și justiția de gen.

În Republica Moldova, este „interzisă utilizarea limbajului sexist şi a scenelor de violenţă şi comportament degradant faţă de femei şi bărbaţi în serviciile media audiovizuale”. Norma este prevăzută la articolul 18 despre egalitatea de gen din Codul Serviciilor Media Audiovizuale.

Cu toate acestea, în mass-media încă putem remarca stereotipuri de gen, prezentând femeile în mod constant în roluri pasive, vulnerabile sau subordonate, în timp ce bărbații sunt reprezentați ca puternici, dominanți și agresivi. 

Ghidul de stil cu norme etice pentru jurnaliști definește limbajul sexist ca fiind „limbaj  care  conţine  nu  doar  expresii  care  exclud,  jignesc  sau  trivializează  femeile,  ci  şi  un  vocabular  cu  aceleaşi  efecte  în  cazul bărbaţilor”, iar drept sexism – „ideologia supremaţiei bărbăteşti, cu întreaga mulţime de credinţe care o alimentează”.

Astfel, Ghidul recomandă: „Vom manifesta precauţie în plasarea publicităţii cu o  imagistică sexistă şi discriminatoare, referenţială fiind cea a femeii «sex object»,  promovată de inflaţia publicităţii şi presiunile economiei de piaţă”.

Pentru aprofundarea subiectului despre sexismul online, vă recomandăm să citiți analiza publicată pe Mediacritica: Sexismul online. Unde se termină Internetul și începe discriminarea în bază de gen.