Platformele online foarte mari vor trebui să ia măsuri pentru a combate conținutul ilegal și dezinformarea, potrivit noilor reguli din UE

Foto: Pixabay.com

Comisia Europeană a desemnat, la 25 aprilie, primul set de platforme online și motoare de căutare foarte mari, care vor trebui să se conformeze noului Regulament privind serviciile digitale. Companiile vizate vor trebui să ia măsuri pentru a aborda, între altele, riscurile legate de diseminarea conținutului ilegal online, efectele negative asupra libertății de exprimare și de informare sau pentru a combate răspândirea dezinformării, se arată într-un comunicat de presă al instituției europene.

Între platformele desemnate, 17 la număr, se numără Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twittter, Wikipedia, YouTube și două motoare de căutare: Bing și Google Search. Acestea vor trebui să redacteze condiții generale de utilizare clare și să asigure respectarea lor cu toată diligența necesară și în mod nearbitrar.

Platformele vor trebui să dispună de un mecanism prin care utilizatorii să semnaleze conținutul ilegal și vor trebui să ia măsuri prompte în urma acestor notificări. Acestea vor trebui să întocmească analize ale riscurilor specifice cu care se confruntă și să prevadă măsuri de atenuare a acestor riscuri – de exemplu, pentru a combate răspândirea dezinformării și utilizarea neautentică a serviciului lor. 

În termen de patru luni de la notificarea deciziilor de desemnare, platformele și motoarele de căutare desemnate vor trebui să-și adapteze sistemele, resursele și procedurile pentru a se conforma cerințelor.

Potrivit comunicatului, platformele vor trebui să identifice, să analizeze și să atenueze o gamă largă de riscuri sistemice, de la modul în care conținutul ilegal și dezinformarea pot fi amplificate prin intermediul serviciilor lor, până la impactul asupra libertății de exprimare și a libertății mass-mediei. De asemenea, vor trebui evaluate și atenuate riscurile specifice legate de violența online bazată pe gen și de protejarea minorilor și a sănătății lor mintale în mediul online.

Respectarea Regulamentului privind serviciile digitale va fi asigurată prin intermediul unei arhitecturi de supraveghere paneuropene, susțin autoritățile. Comisia va lucra îndeaproape cu coordonatorii serviciilor digitale în cadrul de supraveghere instituit prin Regulamentul privind serviciile digitale. Aceste autorități naționale, care sunt responsabile și cu supravegherea platformelor și a motoarelor de căutare mai mici, vor trebui să fie instituite de statele membre ale UE până la 17 februarie 2024. Această dată este și termenul până la care toate celelalte platforme vor trebui să se conformeze obligațiilor care le revin în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale și să le asigure utilizatorilor lor protecția și garanțiile prevăzute în regulament.