Tendință de creștere în ceea ce privește deosebirea știrilor false de cele adevărate în Republica Moldova, potrivit unui sondaj recent

Foto: Disinfo.md

Un studiu făcut public de Internews Moldova la începutul acestei luni relevă o creștere în ceea ce privește deosebirea știrilor false de cele adevărate. În comparație cu sondajul din 2020, în 2022, toate cinci știri au fost identificate corect de către 12% din populația chestionată, față de 8% în 2020, arată cercetarea.

De fapt, intervievaților le-au fost prezentate cinci știri, dintre care două erau adevărate și trei – false, cu solicitarea de a le identifica. 62% dintre respondenți au identificat corect știrea adevărată, cum ar fi obținerea statutului de candidat pentru aderarea la UE de către Moldova înseamnă mai multe fonduri europene și sprijin pentru dezvoltarea și reformarea țării. Însă, a doua știre adevărată – volumul de exporturi moldovenești în țările Uniunii Europene este de 61%, iar către Rusia de 5% – a fost identificată corect de către 35% de respondenți, iar 43% dintre respondenți au considerat-o falsă, este precizat în cercetare.

În ceea ce privește identificarea știrilor false, peste jumătate dintre cei intervievați au identificat corect toate știrile false prezentate, cum ar fi că Rusia a început operațiunea specială în Ucraina pentru a denazifica și demilitariza țările vecine, bombardând doar puncte militare, nu și civile

Autorii sondajului observă o tendință de creștere în ceea ce privește deosebirea știrilor false de cele adevărate. În comparație cu exercițiul similar din 2020, anul trecut, toate cinci știri au fost identificate corect de către 12% din populația chestionată, față de 8% în 2020. Patru știri din cinci au fost identificate corect (adevărate sau false) de fiecare al treilea respondent, pe când în anul 2020, același rezultat l-a avut fiecare al cincilea intervievat. Totodată, peste jumătate dintre cei intervievați (54%) au caracterizat corect trei știri din cinci, o pondere cu 10 puncte procentuale mai mare comparativ cu rezultatul sondajului din 2020. 

MAI PUȚINE TELEVIZOARE ÎN GOSPODĂRII, MAI MULTE CONECTATE LA INTERNET

Potrivit cercetării, majoritatea populației intervievate dispune în gospodărie de televizor care funcționează, însă ponderea lor scade – 93% în 2022 versus 95% în 2020 și 97% în 2018. În același timp, mai multe persoane în 2022 au declarat că gospodăria e conectată la Internet WiFi sau prin cablu (77%), față de 74% în 2020. În 2022, cu 18 puncte procentuale a crescut ponderea persoanelor care dispun de telefon mobil cu Internet folosit doar prin Wifi, față de rezultatele sondajelor din 2020 și 2018. În același timp, s-a majorat ponderea persoanelor care dispun de telefon mobil cu Internet inclus în abonament – 70% în 2022, față de 59% în 2020 și 41% în 2018.

În comparație cu sondajul din 2020, anul trecut aproape s-a dublat ponderea persoanelor care ascultă podcasturi – 18% în 2022 față de 10% în 2020. Peste o treime dintre acei care le ascultă (35%) declară că obișnuiesc să le asculte de 2-3 ori pe săptămână. 

Datele prezentate în raport au fost colectate prin intermediul unei metodologii mixte, ce a îmbinat cercetarea calitativă și cea cantitativă. Pentru cercetarea calitativă, unde au fost organizate două focus grupuri cu reprezentanții populației generale atât din mediul urban, cât și rural din mun. Chișinău, datele au fost colectate în perioada 12 – 13 decembrie 2022, iar pentru cea cantitativă, la care au participat 1.374 de respondenți din rândul populației generale, în perioada 15 decembrie 2022 – 13 ianuarie 2023.