Trei posturi TV, avertizate public pentru modul în care au tratat subiectul abuzului asupra unei minore

Foto: Consiliuaudiovizual.md

Posturile de televiziune TV8, Moldova 1 și Pro TV Chișinău au fost avertizate public de către Consiliul Audiovizualului pentru modul în care au tratat subiectul abuzului asupra unei minore în cadrul buletinelor principale de știri din 24 ianuarie 2023. Membrii CA au constatat că aceste posturi TV nu au respectat prevederile Codului serviciilor media audiovizuale și nu au ținut cont de principiul interesului superior al copilului, protejarea vieții private și a imaginii minorilor implicați în conflict, se arată într-un comunicat de presă al instituției.

Membrii Consiliului Audiovizualului au constat că serviciile media de televiziune nu au respectat prevederile art. 15 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova (CSMA). Mai exact, nu s-a ținut cont de respectarea principiului interesului superior al copilului, au fost estompate insuficient imaginile video și coloana sonoră, fapt ce a făcut posibilă identificarea minorelor implicate în conflict. Potrivit CA, prezența vocilor copiilor poate fi recunoscută, iar în cadrul unor astfel de subiecte minorul are dreptul la protecția imaginii și a vieții private.

Potrivit Codului deontologic, „jurnalistul tratează cu deosebită acuratețe informația colectată despre copii, asigurându-se că publicarea unei atare informații nu va avea consecințe negative (sentimente de frică, suferință etc.) asupra acestora”. 

De asemenea, „jurnalistul protejează identitatea copiilor implicați în evenimente cu conotație negativă (accidente, infracțiuni, dispute familiale, sinucideri, violență și abuz de orice fel etc.), inclusiv ca martori. Înregistrările audio/video și fotografiile trebuie modificate, pentru protejarea identității copiilor. Fac excepție situațiile în care identificarea copiilor este de interes public și cele în care jurnalistul acționează în interesul superior al copilului, cu sau fără acordul părinților sau al tutorilor”.