Un comitet UE de supraveghere a libertății mass-media ar putea monitoriza respectarea de către presă a Codului de bune practici privind dezinformarea

Studiourile Parlamentului European. Sursa: Elena Robu

Comisia Europeană a adoptat, la mijlocul lunii septembrie, o lege europeană privind libertatea mass-mediei, ce conține un nou set de norme menite să protejeze pluralismul și independența presei în UE, se arată într-un comunicat de presă al Comisiei Europene. Documentul prevede inclusiv înființarea unui nou Comitet european independent pentru serviciile mass-media, care printre altele ar urma să fie responsabil de monitorizarea respectării de către jurnaliști a normelor deontologice privind dezinformarea. 

Potrivit inițiativei, viitorul Comitet va promova aplicarea cadrului legislativ al UE privind mass-media, în special prin asistarea Comisiei Europene în elaborarea orientărilor privind aspectele de reglementare a mass-mediei.

De asemenea, Comitetul va coordona măsurile naționale de reglementare privind mass-media din afara UE și care prezintă un risc pentru securitatea publică, cu scopul de a se asigura că sursele respective nu eludează normele aplicabile în UE. În plus, se planifică menținerea unui dialog structurat între platformele online foarte mari și sectorul mass-media, pentru a monitoriza respectarea de către platforme a inițiativelor de autoreglementare, cum ar fi Codul de bune practici al UE privind dezinformarea, publicat la 16 iunie 2022. Document se bazează pe Codul de bune practici din 2018, primul de acest gen, recunoscut în întreaga lume ca „un cadru deschizător de drumuri”. 

„În ultimii ani, am asistat la diverse forme de presiune asupra mass-mediei. Este timpul să acționăm. Trebuie să stabilim principii clare: niciun jurnalist nu ar trebui să fie spionat din cauza activității sale profesionale, nicio instituție publică de mass-media nu ar trebui să fie transformată într-un canal de propagandă”, a declarat vicepreședinta pentru Valori și transparență, Věra Jourová.

Între altele, Legea europeană privind libertatea mass-media „va facilita funcționarea presei publice și private la nivel transfrontalier pe piața internă a UE, fără presiuni nejustificate și ținând seama de transformarea digitală a spațiului mass-media”, se arată în comunicatul oficial. Principalele prevederi țin de protejarea independenței editoriale, neutilizarea programelor spion împotriva mass-media, independența presei de stat, testarea pluralismului mass-media, transparența publicității de stat, protejarea conținutului mediatic online, noul drept al utilizatorului de a personaliza oferta media.

Propunerea de regulament a Comisiei urmează să fie discutată de Parlamentul European și de statele membre, în cadrul procedurii legislative ordinare. Odată adoptat, Regulamentul va fi direct aplicabil în întreaga Uniune Europeană.